Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Dotazník k Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského samosprávneho kraja

 12.06.2020

Vážení občania,

za účelom skvalitnenia verejnej osobnej dopravy v Prešovskom samosprávnom kraji (ďalej len PSK) Vás prosíme o spoluprácu pri vyplnení dotazníka zameraného na zistenie požiadaviek cestujúcich na kvalitu služieb a na organizáciu verejnej osobnej dopravy (ďalej len VOD) v Prešovskom kraji.

Dotazníky budú spracované a vyhodnotené v spolupráci so Žilinskou univerzitou v Žiline v rámci spracovania Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja. Získané výsledky a závery budú taktiež významným podkladom pre skvalitnenie poskytovaných služieb v rámci kraja.

Termín možnosti vyplnenia je stanovený od 15.06.2020 do 30.09.2020 na nasledujúcom odkaze:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw6HDK6cVNs7EWh6Lvxd661E7Hzrl2Cpvl6iGhuONRyrzQEQ/viewform

alebo

Dotazník Plánu dopravnej obslužnosti Prešovského kraja

Vážení občania Jankoviec,

v súvislosti s vyššie uvedným aj to je spôsob, ako môžete vyjadriť svoj názor, preto prosím využite túto možnosť. Možno z pohľadu našej obce otázky nevystihujú optimálne náš pohľad na problematiku a možnosti jej riešenia tak, ako to potrebujeme my, ale ak sa nevyjadríme, prichádzame o možnosť podieľať sa na smerovaní podmienok nášho života. Kto nepozná naše potreby, nemôže ich ani realizovať.

Ako starosta obce môžem dávať požiadavky na SAD, ale ak je to smerované iba z postu starostu obce bez podpory vás, všetkých cestujúcich a potenciálnych cestujúcich, je to len čiastkový pokus o riešenie problematiky. Určite viacerí, ktorí teraz cestujú individuálnou automobilovou dopravou, by častejšie využívali aj verejnú dopravu, ak by mala požadované parametre. Paradoxom dneška je, že život sa zrychľuje, ale intervaly spojov z našej obce sa postupne predĺžujú. Je to dané viacerými faktormi a určite jedným z nich je aj individuálna doprava. Sme na akomsi kolotoči reakcie na reakciu, keďže záujem a ekonomika každého z nás a ekonomika iných subjektov sa nevedia zosúladiť. Začnime s tým niečo robiť - možno účasťou na takýchto prieskumoch.

Jaroslav Vasiľ, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 >