Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Technik PO za III.Q 2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Tomáš Benek
36.00 €
Výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Jankovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
79.20 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
774.82 €
Dobropis Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
-51.00 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
175.94 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
25.65 €
Vývoz a uskladnenie odpadu - veľkokapacitný kontajner Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
264.60 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
138.65 €
Ochranné rúška Odb.: Obec Jankovce
Dod.: STAVMONTA-SLOVAKIA s.r.o.
16.50 €
Náhradné diely na kosačku Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Jitka Bernklauová
126.76 €
Dodávka tonerov do tlačiarni Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Grand-MS. s.r.o.
25.20 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
43.60 €
Náhradné diely na krovinorezy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: zatechservis s.r.o.
85.41 €
Dodávka drevených odrezkov Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Patrik Fiala F-TRANS
270.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
141.90 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
174.38 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
245.00 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
44.62 €
Úprava terénu pred OcU Jankovce Odb.: Obec Jankovce
Dod.: STANISLAV JEŇO
600.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
138.28 €
Tlačivá pre MŠ Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a.s., ŠEVT a.s.
13.55 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
172.56 €
Kancelárske potreby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ing. Zsolt Marczibal-CONNECT
51.14 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
43.60 €
Výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Jankovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
79.20 €
Prevádzkovanie pohrebiska Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Milan Groško - MGP
40.00 €
Technik PO za II.Q 2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Tomáš Benek
36.00 €
Náhradné diely na krovinorezy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: zatechservis s.r.o.
64.26 €
LED žiarovky Odb.: Obec Jankovce
Dod.: N-Terr s.r.o.
79.82 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
212.74 €
Dodávka tonerov do tlačiarni Odb.: Obec Jankovce
Dod.: T&J Invest s.r.o.
57.30 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
175.42 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
44.10 €
Auditirské overenie účtovnej závierky za rok 2019 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: AUDIT-CONSULTING s.r.o.
480.00 €
Náhradné diely na krovinorezy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: zatechservis s.r.o.
51.01 €
Dezinfekčné a ochranné prostriedky Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FaxCopy a.s.
32.98 €
Žaciela lanka Odb.: Obec Jankovce
Dod.: A.M.A.SLOVAKIA s.r.o.
74.08 €
Jedálne kupóny Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1542.49 €
Bezkontaktný teplomer Odb.: Obec Jankovce
Dod.: ELROMED s.r.o.
73.70 €
Fa za elektrickú energiu OcÚ+MŠ za apríl Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
160.16 €
Fa za odvoz a likv.nebezpečného odpadu za apríl Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Fa za vývoz a uloženie zmesového komunálneho odpadu za apríl Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
253.23 €
Fa za elektrickú energiu VO+DN-1.3.-31.5.2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
245.00 €
Telekomunikačné služby za apríl Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
44.18 €
Príspevok na činnosť Spoločného obecného úradu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Obec Ptičie
399.00 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
338.33 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
171.52 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
43.60 €
Výkon zodpovednej osoby GDPR Odb.: Obec Jankovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
76.80 €
Technik PO za I.Q 2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Tomáš Benek
36.00 €
Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovoobrazových diel za rok 2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: SLOVGRAM
38.40 €
Príprava a vypracovanie ŽoNF Odb.: Obec Jankovce
Dod.: ULTIMA INVEST, s.r.o.
350.00 €
Hygienické a čistiace potreby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ing. Josef CHmelař
20.84 €
Zber a nakladanie s použitým textilom za rok 2020 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
120.00 €
Dodávka pitnej vody Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
60.92 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
922.68 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
43.60 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
219.32 €
Web prístup - Balík ŠkôlkaKOMENSKYPlus Odb.: Obec Jankovce
Dod.: KOMENSKY s.r.o.
9.00 €
Splátka za nájom pozemku - miestny park Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovenský pozemkový fond
10.81 €
Tlačivá pre OcÚ-Potvrdenie o pobyte-bianco Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Centrum polygrafických služieb
19.82 €
Inštalácia SW OBEC V.20.01 a konv.dát Odb.: Obec Jankovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
24.00 €
Dekontaminácia chladiaceho boxu domu smútku Odb.: Obec Jankovce
Dod.: PETINA Ingrid Lineková
70.00 €
Update programového vybavenia pre rok 2020 . v20.01 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
150.72 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
901.48 €
Vývoz nebezpečeného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
16.80 €
Vývoz a uskladnenie zmesového komunálneho odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
217.08 €
Telekomunikačné služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Telekom, a.s.
43.67 €
Elektrina - dodávka a distribúcia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
245.00 €
Odmena za licemciu na verejné použitie hudobných diel Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam
14.28 €
Update programového vybavenia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: IFOsoft s.r.o.
54.96 €
Vrecia na KO a zneškodnenie Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
39.60 €
Odstránenie poruchy verejného osvetlenia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Andrej Pavolko
64.00 €
Urovnanie za používanie huidobných diel Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovenský ochranný zväz autorských práv k hudobným dielam
140.40 €
nálepky Fura Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
42.00 €
Počítačové služby - Zvedavé slniečko Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Eliška Jurová
12.00 €
Jedálenské kupóny Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Up Slovensko s.r.o.
1017.24 €
Verejná správa SR ročný prístup Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Poradca podnikateľa, spol.s.r.o.
165.00 €

Archív