Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 30)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
14/2021 Výstavba vodovodu v obci Jankovce Odb.: Obec Jankovce
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET, Mária Kozáková - právny nástupca
419487.6 €
13/2021 Vývoz zmesového komunálneho odpadu ( kuka nádoby) Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
1583.4 €
12/2021 Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
0 €
11/2021 Verejná telefónna služba, Magio internet Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.58 €
10/2021 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1200 €
9/2021 Úprava základnej zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
8/2021 Nájom parcely C51 - pohrebisko Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšieho Tela Pána, Jankovce
44.56 €
7/2021 Prekladka bocianieho hniezda Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
0 €
6/2021 Zmena obsahu predmetu pôvodnej zmluvy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
5/2021 Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Jankovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
4/2021 Verejná telefónna služba, Magio internet Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
45.6 €
3 / 2021 Odpredaj parcely C91 Odb.: Mária Švecová
Dod.: Obec Jankovce
1 €
2/2021 Zber jedlých olejov a tukov Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
10 €
1/2021 Vývoz nebezpečného odpadu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
60 €
15/2020 Prenájom pozemku na monitorovací vrt pre podzemné vody Odb.: Výskumný ústav vodného hospodárstva
Dod.: Obec Jankovce
30 €
14/2020 Poskytnutie kvalifikovaných dôveryhodných služieb Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
0 €
13/2020 Aplikácia §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
0 €
12/2020 Výpožička koncového zariadenia a SIM karty k SODB 2021 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
11/2020 Práva a povinnosti znluvných strány vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4468 €
10 2020 Dohona na zmene ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
59.94 €
Generované portálom Uradne.sk

Archív