SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 56)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1 2024 Úprava pôvodnej zmluvy - článok II, bod 1 a článok III bod 2 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
5 505.90 €
18 2023 Poskytnutie finančného príspevku na vytvorenie pracovného miesta v rámci projektu "Podpora obcí zasiahnutých zemetrasením". Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
5 465.40 €
17 2023 Úprava zmluvných podmienok k poskytnutiu dotácie v sume 15 000 Eur za účelom podpory humanitárnej pomoci Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
15 000 €
16 2023 Zabezpečovanie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Jankovce
Dod.: EP PROTECT s.r.o.
18 €
15 2023 Darovanie finančných prostriedkov na riešenie negatívnych dopadov zemetrasenia Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Združenie miest a obcí Slovenska
1 226 €
14 2023 Záväzok organizátora realizovať činnosť - aplikácia § 10 zákona o pomoci v hmotnej núdzi. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
0 €
13 2023 Poskytnutie dotácie na financovanie projektu "odstraňovanie následkov po zemetrasení". Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
120 500 €
12 2023 Úprava cien v nakladaní s odpadmi Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
96.30 €
11 2023 Zabezpečovanie riadenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti Odb.: Obec Jankovce
Dod.: PP PROTECT s.r.o.
18 €
10 2023 Úprava podmienok pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 100 €
9 2023 Prevod výpočtovej techniky od DEUS do vlastníctva Obce Jankovce Odb.: Obec Jankovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
9938234434 Dodávka telefónu Speedphone 11 white Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
9938234433 Verejná telefónna služba a prístup na internetET Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.58 €
6 2023 vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb a záväzok úhrady za služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
5 2023 Výkop hrobu. Zasypanie hrobu. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Stanislav Schlimbach
180 €
4 2023 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
3 2023 Realizácia stavebných prác: rekonštriukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: MOPOSTAV, s.r.o.
28 693.93 €
2 2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľoví na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16 970.37 €
1 2023 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci triedeného zberu s platnosťou od 01.01.2023 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
DODATOK 1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
77.88 €
Generované portálom Uradne.sk