Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Práva a povinnosti znluvných strány vzniknuté v súvislosti s poskytnutím návratnej finančnej výpomoci zo štátnych finančných aktív Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
4468.00 €
Dohona na zmene ustanovení základnej zmluvy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
59.94 €
Poskytovanie služieb v oblasti triedeného zberu a komunálneho odpadu. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
8.00 €
Doplnenie z dôvodu vypracovania Plánu obnovy pre prevádzkovaný infraštrukturálny majetok Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Spolupráca pri nakladaní s určenými zložkami komunálneho odpadu - šatstvo, textílie Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Ľubomír Ludvik WINDOORS
120.00 €
Zmena obsahu a čl. 1 - 14 Zmluvy z 23.6.2016 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
Zmena základnej zmluvy - odvoz a zneškodnmenie odpadu veľkokapacitnými kontajnermi Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Zmena základnej zmluvy - interval vývozu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0.00 €
Príprava a spracovanie ŽoNFP a iimplementácia projektu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: ULTIMA INVEST, s.r.o.
700.00 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: MOPOSTAV, s.r.o.
23146.48 €
Rekonštrukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: MOPOSTAV, s.r.o.
23146.48 €

Archív