SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 47)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
10 2023 Úprava podmienok pri poskytnutí dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 100 €
9 2023 Prevod výpočtovej techniky od DEUS do vlastníctva Obce Jankovce Odb.: Obec Jankovce
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska
0 €
9938234434 Dodávka telefónu Speedphone 11 white Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
9.90 €
9938234433 Verejná telefónna služba a prístup na internetET Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
37.58 €
6 2023 vytvorenie webstránky a poskytovanie doménových a webhostingových služieb a záväzok úhrady za služby Odb.: Obec Jankovce
Dod.: webex.digital s.r.o.
24 €
5 2023 Výkop hrobu. Zasypanie hrobu. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Stanislav Schlimbach
180 €
4 2023 zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov v obci. Odb.: Obec Jankovce
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
3 2023 Realizácia stavebných prác: rekonštriukcia miestnej komunikácie a spevnenej plochy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: MOPOSTAV, s.r.o.
28 693.93 €
2 2023 Úprava zmluvných podmienok, práv a povinnosti Zmluvných strán pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľoví na realizáciu Aktivít Projektu, ktoré sú predmetom schválenej ŽoNFP Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
16 970.37 €
1 2023 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v rámci triedeného zberu s platnosťou od 01.01.2023 Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
DODATOK 1/2023 Zmena a doplnenie ustanovení základnej zmluvy v znení ďalších dodatkov a príloh Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
77.88 €
5/2022 Predmetom tejto dohody je záväzok organizátora realizovať činnosť bližšie špecifikovanú v článku II tejto dohody, a to prostredníctvom osôb podľa § 1 ods. 2 zákona o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
0 €
4/2022 Spolupráca v rámci projektu Zberný dvor v obci Nižná SitnicaZberný Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Obec Nižná Sitnica
0 €
3/2022 Poskytnutie auditorských služieb Odb.: Obec Jankovce
Dod.: AUDIT-CONSULTING s.r.o.
600 €
2/2022 Zmena zmluvných podmienok základnej zmluvy Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
1 840.80 €
1/2022 Poskytnutie dotácie z rozpočtu PSK Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 200 €
15/2021 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
0 €
14/2021 Výstavba vodovodu v obci Jankovce Odb.: Obec Jankovce
Dod.: František Kozák - GASKOMPLET, Mária Kozáková - právny nástupca
419 487.60 €
13/2021 Vývoz zmesového komunálneho odpadu ( kuka nádoby) Odb.: Obec Jankovce
Dod.: FURA s.r.o.
1 583.40 €
12/2021 Aplikácia §10 zákona 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Odb.: Obec Jankovce
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Humenné
0 €
Generované portálom Uradne.sk