Dokumenty

Zápisnice a uznesenia Komisie Ďalšie informácie OZ Výročné správy Záverečné účty obce Ďalšie informácie Návrhy VZN Všeobecné záväzné nariadenia Smernice Kontrolór obce Iné dokumenty a informácie Archív