Africký mor ošípaných

 13.10.2020

Vážení občania,

Veterinárna a potravinová správa ( RVPS ) v Humennom opakovane upozorňuje všetkých chovateľov ošípaných na povinnú registráciu chovu v centrálnej evidencii hospodárskych zvierat Žilina.

Dôvodom je šírenie sa afrického moru ošípaných.

Registrácia chovu ošípaných musí byť vykonaná najneskôr do 23.10.2020.

Zároveň upozorňujeme, že od 26.10.2020 bude vykonaná úradná kontrola splnenia povinnosti registrácie vo všetkých obciach na celom území Slovenska. U nezaregistrovaných chovateľov sa pristúpi k udeľovaniu sankcií, prípadne k utrácaniu zvierat.

RVPS  Humenné odporúča dočasné zrušenie chovu domácich ošípaných ( odporazenie na jatočné využitie) a nezakladanie nového chovu do odvolania.

V prílohe sú uvedené minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti pre nekomerčné chovy.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >