SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Jankovce - zemetrasenie

 15.10.2023

Uvádzam krátku informáciu o zemetrasení. My to tu poznáme, ale je to hlavne pre tých, čo doma nie sú, ale aj pre ďalších záujemcov. Je to s oneskorením, ale skôr nebol čas.

 

V pondelok 09.10.2023 o 20:23 zasiahlo našu obec Jankovce zemetrasenie, ktoré malo epicentrum v katastri obce Ďapalovce, čo je obec vzdušnou čiarou západne cca. 3 km od našej obce. Priebeh zemetrasenia vnímal každý rozdielne, lebo jeho prejav bol závislý od toho, kde sa osoba nachádzala. Ja, ktorý píšem túto informáciu, som mal pocit, že to trvalo cca. 2 – 3 sekundy, keď som cítil iba jeden veľký náraz, ktorý ma nadhodil na stoličke a následne veľký rachot.  Iní hovoria o dlhšom úseku, pričom vnímali aj pohyb budovy okolo seba.

Obec Jankovce bola postihnutá v rôznom rozsahu. Pravdepodobne na to malo vplyv to, kde je umiestnená budova. Bolo postihnutých minimálne 67  z cca. 86 rodinných domov ( nie každý obyvateľ hlási poškodenie, aj keď ho má, preto je presné číslo poškodených domov ešte stále neznáme). Aj keď zvonku poškodenie nie je viditeľné, vo vnútri môže byť rozsiahle. Okrem toho boli poškodené aj verejné budovy, vrátane kultúrneho domu, kostola, fary a budovy predajne Coop Jednota. Najmenšie škody boli napáchané  v časti obce, ktorá stojí na mokrine. Najviac škôd bolo v centrálnej a hornej časti obce.

Na rodinných domoch je poškodenie v rôznom rozsahu. Teraz pred zimou je najväčším problémom poškodenie komínov, ktoré sa rozsýpali alebo pootočili okolo svojej osi. Žiaľ niekde sú podľa predbežných statických posudkov aj problémy so statikou a hrozí zrútenie niektorých častí budov. Mury sú popraskané v rôznom rozsahu, pričom niektoré praskliny vzhľadom na zateplenie alebo  použitú sieťku na stenách, nie sú často viditeľné. Praskliny a osypaná omietka je úplnou samozrejmosťou. Našťastie sa nezrútila žiadna budova ( nateraz), ani jej časť, ale už sa začali práce, kde sa odstraňujú časti ohrozujúce okolie.

Obec Jankovce sa v danej záležitosti dostáva do etéru hlavne z dôvodu poškodenia miestne kostola. Tento stav teraz posudzujú statici. Napriek správam o búraní, k dnešnému dátumu (15.10.) nie je nič rozhodnuté. Navyše, keďže je zapísaný aj ako kultúrna pamiatka, rozhodujú o jeho budúcnosti aj ďalšie inštitúcie. Cesta pri ňom je nateraz uzavretá, čo robí problémy obyvateľom, ktorí bývajú povyše kostola a museli svoje auta dať do inej časti obce, ak ich chcú využívať. Ide hlavne o dopravu materiálu na opravu.

Zo svojich domov sa vysťahovali občania v dvoch prípadoch, v jednom prípade nútene. Ďalší ostali doma a hneď od prvého dňa sa každý snaží urobiť maximum pri oprave domu, lebo zima je za dverami.

Občania pracujú od prvej chvíle, ale je treba vyzdvihnúť prácu p. prednostu Okresného úradu Prešov  PhDr. Mgr. Petra Harvana, ktorý vytvoril tím, ktorý koordinovane od prvého dňa riadi záchranné práce. Aj vďaka nemu sme tu v Jankovciach už vo štvrtok 12.10. mali urobené predbežné posudky statikom a tiež vďaka HaZZ Humenné, sme mali vo štvrtok už zhodené všetky komíny, ktoré ohrozovali okolie. Čo sa týka nášho kostola, po prvom stretnutí s p. prednostom Harvanom, ktoré som mal v utorok o cca. 16:00, už o 20:00 sa robila obhliadka s Ing. Hrubovčákom zo Slovenskej komory stavebných inžinierov a to vzhľadom na kritický stav daného objektu. Objekt bol o cca. 22:30 zabezpečený proti pohybu vozidiel a osôb v jeho tesnej blízkosti. Keďže sa v médiách šíria rôzne informácie, uvádzam, že odborníci už urobili 3D skenovanie tohto objektu a aktuálne sa čaká na výsledok.  Jankovčania by boli veľmi šťastní, ak by sa kostol uchoval. Bude to nákladné, ale na nový nemáme a je nádej, že ak pôjde o záchranu kultúrnej pamiatky, snáď sa nejaké riešenie nájde. Možno to nie je katedrála, ako hovoria tí, ktorým na jeho osude nezáleží. No v srdciach Jankovčanov je tento kostol viac ako katedrála. Vodu kázať a víno piť – to je stále v móde, ale svet sa mení.

Uvediem ešte jeden zaujímavý moment. Podľa niektorých svedkov bolo zemetrasenie ( hlásia to ľudia aj z iných obcí) sprevádzané aj svetelnou žiarou. Našťastie sme mali možnosť na túto skutočnosť upozorniť pracovníkov SAV, ktorí prišli zbierať informácie o zemetrasení. Tento jav už bol vo svete pozorovaný, ale nie je bežný.

 Ďakujem všetkým, ktorí nám doteraz pomohli. Členom krízových štábov, stavebným inžinierom ktorí robili prvú kontrolu stavu budov, HaZZ, Červenému krížu a obyvateľom našich obci, ktorí sú ochotní pomôcť druhým.

Prikladám zopár fotografií, ktoré som narýchlo spravil. V rodinných domoch je to podobne.

 

Jaroslav Vasiľ   15.10.2023


Zoznam aktualít: