Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Nakladanie s odpadmi - triedenie odpadov

 18.03.2020

Triedenie odpadov - informácie

NATUR-PACK je spoločnosťou,  s ktorou Obec Jankovce má uzavretú zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov.

Na svojej stránke    https://www.naturpack.sk    má spoločnosť NATUR-PACK, a,.s. zverejnené množstvo informácii súvisiacich práve s triedením odpadov a to od legislatívy v danej oblasti, cez návody až k rôznym videoreportážam z našich miest a obcí.

Na to, aby ste sa dostali na uvedenú stránku v časti určenej širokej verejnosti, stačí  kliknuť na tento odkaz:   https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/

Využite túto možnosť. Pomôžete prírode, sebe a aj ďalším spoluobčanom, keďže množstvo vytriedeného odpadu má vplyv na to, koľko obec za uskladnenie odpadu na skládke komunálnych odpadov platí. Je to z dôvodu, že sa na skládku dáva menej odpadu a navyše aj tým, že čím väčšie % odpadu sa vyseparuje, tým je cena za uskladnenie tony odpadu nižšia, čo je dané aktuálnou legislatívou v danej oblasti.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >