SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“nový článok

 15.06.2023

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Oznámenie o strategickom dokumente

„Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Dokument oznámenia je dostupný pre verejnosť na:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-mobility-presovskeho-samospravneho-kraja-

Stanoviská verejnosti k Oznámeniu strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ je možné predkladať najneskôr do 15 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3

080 01 Prešov

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo  e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

Zverejnené: Jankovce 15.6.2023Zoznam aktualít: