Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie referenda

 10.11.2022

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností pre konanie referenda vyhláseného na sobotu 21.1.2023

Starosta obce Jankovce, Ing. Jaroslav Vasiľ, v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda vyhláseného na sobotu 21.1.2023 oznamuje, že v obci Jankovce je vytvorený jeden volebný okrsok a určuje, že volebnou miestnosťou bude sála kultúrneho domu Jankovce, Jankovce 74.

Jankovce,  09.10.2022

Jaroslav Vasiľ, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >