Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021 podaná obcou - mestom

 23.07.2020

Oznam o možnosti podávania požiadaviek, resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021 prostredníctvom obce - mesta

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o. Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.  

o z n a m u j e   o b c i a m   a   m e s t á m,

že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021,

t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.

Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk – samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk. Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je možné získať aj na stránke: www.cp.sk.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do podateľne, ako aj e-mailom na adrese:  

Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy,

Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov,

doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >