Pozvánka na verejné zhromaždenie

 11.04.2023

Pozvánka

Zhromaždenie obyvateľov obce

              

Vážení občania,

v súlade s § 11b zákona č. 369/1990 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení, Vás obecné zastupiteľstvo a starosta obce dňa

15.04.2023 o 19:00 hod.

pozývajú na Zhromaždenie obyvateľov obce Jankovce              ktoré sa bude konať  v sále kultúrneho domu Jankovce.

Program:

  1. Prezentácia
  2. Otvorenie zhromaždenia
  3. Informácia o aktuálnej situácii v obci
  4. Diskusia
  5. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

                                                                                   Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >