Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Prečo by som sa mal sčítať?

 03.03.2021

Sčítanie obyvateľov

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021 - samosčítanie

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú.

V našej obci, ak to niekto nevie urobiť sám, pomôže mu od 01.04.2021 sčítať sa obec a to:

  • na obecnom úrade v na to vyčlenenom priestore pomocou stacionárneho asistenta
  • doma, kde vás navštívi mobilný sčítací asistent 

( v oboch prípadoch je to p. Peštová )

Ďalší dôvod, okrem zákonnej povinnosti, prečo sa sčítať je aj ten, že obec dostáva financie v rámci podielových daní práve na základe výsledkov sčítania obyvateľov.. Obec Jankovce prišla v minulosti z uvedeného dôvodu o nemalé finanščné čiastky. Ľudia v obci žili, ale ŠÚ SR a teda ani MFSR ich o nich pri výpočte podielových daní nevedeli.

Bez presného sčítania príde obec o časť podielových daní, na ktoré má obec nárok. Podielové dane tvoria až 85% a viac z bežného príjmu obce.

Sčítanie je okrem zisťovania stavu obyvateľstva pre štatistické účely dôležité aj pre obec – a teda aj samotných občanov, keďže na základe sčítania sa bude nasledujúcich 10 rokov prideľovanie podielových daní pre obec riadiť  práve výsledkom tohto sčítania a prírastkom a úbytkom obyvateľstva v priebehu rokov. Oprava sčítania sa robiť nedá.

Keďže sa nepodarilo vložiť potrebnú tabuľku priamo do tela textu, pozroite si príklad, ako to je s obyvateľstvom našej obce  v prílohe.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >