SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030

 08.09.2023

Obec Jankovce, ako dotknutá obec v zmysle §11 ods.1 zákona 24/2006 Zb. zákona na základe informácie obstarávateľa  zverejňuje

 

Oznámenie o Správe o hodnotení a o návrhu strategického dokumentu

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“

 

Dokumenty sú prístupné verejnosti k nahliadnutiu a je možné robiť si  z nich odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie na obecnom úrade Jankovce počas úradných hodín.

Dokumenty sú taktiež dostupné pre verejnosť na: 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-presovskeho-samosprav

 

Stanoviská verejnosti k Správe o hodnotení a k návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja 2021 - 2030“

 je možné predkladať najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia dotknutou obcou na adresu :

 

Okresný úrad Prešov

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja

Nám. mieru 3

080 01 Prešov

 

Konzultácie podľa § 63 zákona je možné uskutočniť v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. počas celého procesu posudzovania strategického dokumentu (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky – 051/7082219 alebo  e-mailom alena.sekerakova@minv.sk).

 

 

Zverejnené: Jankovce 08.09.2023

 


Zoznam aktualít: