Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení materskej školy

 27.05.2020

Rozhodnutie zriadovateľa o otvorení materskej školy.

V súvislosti s uvoľňovaním opatrení Vlády SR na zastavenie šírenia ochorenia COVID – 19 a na základe Rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. mája 2020, v zmysle platnej legislatívy, Obec Jankovce ako zriaďovateľ materskej školy rozhodla od 1. júna 2020 otvoriť materskú školu v obci.

             Vzhľadom na to, že v MŠ Jankovce je počet deti nižší ako 15, materskú školu môžu navštevovať všetky deti z MŠ za predpokladu, že splňajú zdravotné podmienky.

Tlačivo na stiahnutie -  „ Prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu„  -  je v prílohe.

Viac informácii k otváraniu materských škôl nájdete tu: https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-skolstva-o-obnoveni-skolskeho-vyucovania-22-5-2020/


    Zoznam aktualít:

    1 2 3 >