Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vítajte na našej novej web stránke obce Jankovce

 24.01.2020

Vážení občania obce Jankovce a všetci ďalší návštevníci našej novej web stránky obce, prosíme Vás o pochopenie v prípade nejakých problémov v zobrazení alebo systéme zverejňovania informácií, keďže sme dňa 23.01.2020 spustili novú web stránku obce a je potrebné nielen doplniť obsah, ale naučiť sa aj danú stránku obsluhovať. Keďže sa to deje v čase, keď je treba spracovávať aj množstvo inej agendy obce, prosím o pochopenie a strpenie v prípade nejakých problémov a zároveň prosíme o spoluprácu pri úprave stránky a odstraňovaní prípadných nedostatkov.

Zároveň si dovoľujeme požiadať každého, ktor prejaví záujem o spoluprácu pri udržiavaní našej web stránky, aby prispeli svojimi návrhmi na jej obsah, ale v rámci možnosti aj formu zobrazenia a často aj aktualizáciu, keďže na obecnom úrade sú dve osoby vrátane starostu obce, ktoré okrem všetkých iných úloh pri chode obce majú na starosti aj práve túto stránku o našej obci. Budeme veľmi radi, ak sa nájde niekto, kto sa aktívne zapojí do do tvorby formy a obsahu stránky, keďže aj to je vizitkou našej obce a teda nás všetkých tu žijúcich.

Možno že stránka nemá všetky funkcionality, aké niektorí z nás od nej očakávajú, ale pracujeme s tým, čo je pre nás dostupné a čo dokážeme priamo alebo nepriamo ovplyvniť.

Zároveň sa ospravedlňujeme, že niektoré dokumenty nie sú úplne správne na svojich miestach, čo je spôsobené chybným prenosom súborov medzi starou a novou web stránkou. Keďže je dôležitý aj dátum zverjenenia, presun bez straty dát sa dá robiť iba administrátorom, ktorý má dostatočné prístupové práva a skúsenosti. Na odstraňovaní chýb sa pracuje.

Ďakujem za pochopenie.Jaroslav Vasiľ, starosta obce


    Zoznam aktualít:

    1 2 >