Voľby 2022 - volebný okrsok a volebná miestnosť - obec Jankovce

 09.08.2022

Obec Jankovce,        Jankovce 74,            okr. Humenné

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a určení volebných miestností

Starosta obce Jankovce, Ing. Jaroslav Vasiľ, v súlade s harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa  29. októbra 2022, oznamuje, že v obci Jankovce je vytvorený jeden volebný okrsok a určuje, že volebnou miestnosťou bude sála kultúrneho domu Jankovce, Jankovce 74.

Jankovce,  08.08.2022

Ing. Jaroslav Vasiľ, starosta obce


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >