Voľby 2022

 25.07.2022

Zverejnenie  adresy na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie

     V súlade s rozhodnutím predsedu NR SR č. 209/2022 Z.z. z 8. Júna 2022 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí a o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať dňa  29. októbra 2022 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Obec Jankovce zverejňuje  adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie ( v obci Jankovce je to zároveň okrsková volebná komisia):

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

- v listinnej podobe na adresu:         Obec Jankovce, 067 24 Jankovce 74

-v elektronickej forme na adresu:    obecjankovce@gmail.com


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >