Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

 08.04.2020

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Humennom v súlade s § 4 písm. b)  a  s

§ 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení  neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.121/2002 Z. z. o požiarnej  prevencii v znení neskorších predpisov

VYHLASUJE

ČAS  ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme ( 50 m od hranice lesného pozemku)

v  územnom obvode okresov :  Humenné,   Snina ,  Medzilaborce

od     07. 04. 2020   v čase    od : 09,.00 hod.     do  odvolania


Zoznam aktualít:

1 2 >