Vývoz nebezpečného odpadu

 08.07.2021

Dňa 13.07.2021 v čase od 12:30 do 13:30 môžu občania priniesť nebezpečný odpad na zberné miesto, ktoré je pri parku vedľa autobusovej čakárne. Tam bude pristavené auto zbernej spločnosti a vodič odpad bezpečne prevezme.

V prípade nejasnosti sa informujte na obecnom úrade.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >