Výzva VSD na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov

 18.01.2022

Celý text výzvy nájdete aj na  úradnej tabuli

Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >