Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Začiatok školského roka 2019 -2020

 01.09.2020

Pri nástupe žiakov do školy na začiatku školského roku 2020 - 2021 je potrebné predložiť od zákonného zástupcu žiaka:

Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového šk. roka 2020/2021 (Ochorenie COVID – 19 spôsobené koronavírusom SARS-CoV-2)

 a tiež 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

Všetky tieto formuláre a  ďalšie informácie nájdete na stránke ministerstva školstva :

https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovany/

V prílohe tohoto článku je dotazník a vyhlásenie zástupcu žiaka pre materské a základné školy. Kerďže nie každý má prístup k word dokumentom, ktoré sú na stránke ministerstva školstva, uverejňujeme dané dokumenty aj v PDF formáte.

Zverejňujeme aj formuláre pre žiakov stredných škôl.

!!!! Dôležitý oznam:

Oznam zákonným zástupcom, sprevádzajúcim osobám a deťom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy.

Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe dieťaťa do školy sa dieťa preukáže vyhlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >