Zmena termínu vývozu nebezpečného odpadu.

 07.01.2021

Vzhľadom na situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 v štáte a vyhlásený núdzový stav trvajúci do 24.1.2021 a  na zákaz vychádzania, z dôvodu ochrany pracovníkov spoločnosti zabezpečujúcej zber nebezpečného odpadu a  aj obyvateľov našej obce oznamujeme, že  zber nebezpečných odpadov a jedlých  olejov a tukov sa dňa 11.01.2021 ako je v harmonograme zberu komunálneho odpadu, neuskutoční. Vykonávať sa bude podľa situácie po tomto dátume. O náhradných termínoch Vás budeme včas informovať.


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >