Zverejnenie adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

 10.11.2022

Zverejnenie  adresy na doručenie  oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

       V súlade s rozhodnutím rozhodnutím prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z. z.,   zo 4. novembra 2022 o vyhlásení referenda na sobotu 21. januára 2023 a v súlade so zákonom č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  Obec Jankovce zverejňuje  adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť:

- v listinnej podobe na adresu:         Obec Jankovce, 067 24 Jankovce 74

-v elektronickej forme na adresu:     obecjankovce@gmail.com

( Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie  doručí politická strana a petičný výbor za referendum starostovi obce (primátorovi mesta, starostovi mestskej časti) v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda (do 24. novembra 2022 do 24.00 h). )


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 >