Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov

 06.07.2021

V prílohe tohoto článku a na /radnej tabuli Obce Jankovce je zverejnená táto výzva pre cvlastníkov lesných pozemkov, pozostávajúca z dvoch častí:

- Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do 30.6.2019 požiadali o navrátenie užívacích práv k lesnýcm pozemkom podľa §22 zákona č.229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pňde a inému po+nohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov vlastníkov lesných pozemkov a svoje podania nedoplnili alebo neopravili

- Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 5 6 >